Jesteś tutaj

Ponad 10 miliardów złotych odszkodowań z polis OC i AC w 2017

 

Blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań - czyli o ponad 6 proc. więcej  niż rok wcześniej - wypłacili w 2017 roku ubezpieczyciele za wypadki drogowe w Polsce. Tak wynika z wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, opartego o wypłaty z polis OC i AC, zaraportowane dotychczas przez ubezpieczycieli do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OI UFG*. 

Ofiary wypadków i ich bliscy otrzymali w ubiegłym roku z ubezpieczeń OC sprawców wypadków - blisko 6 miliardów złotych, reszta odszkodowań czyli 4,2 miliarda złotych - wypłacona została z dobrowolnych polis autocasco. W tym czasie do ubezpieczycieli zgłoszonych zostało prawie 1,7 miliona szkód z obu rodzajów tych polis, łącznie.

Statystyki ubezpieczycieli pokazują, że najwięcej wypadków, z których następnie doszło do zgłoszenia szkody z polisy OC miało miejsce w październiku - 9,3 procent z nich zdarzyło się w tym miesiącu oraz w maju - 8,7 procent – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najczęściej dochodziło do nich w piątki – 18 procent zdarzyło się w tym dniu tygodnia. Z kolei wypadki, z których najczęściej zgłaszane były szkody z auto casco miały również miejsce w maju (9,2 proc.) oraz w czerwcu (9 proc.). Najczęściej dochodziło do nich w poniedziałki (17,4 procent), najrzadziej zaś w niedziele (9,1 procent), podobnie jak z OC (7,7 procent).

Dane zgromadzone w bazie OI UFG pokazują też, że w 2017 roku przybyło ponad 840 tysięcy pojazdów z polisami OC. Oznacza to, że po polskich drogach mogło poruszać się w końcu minionego roku - 23,8 milionów pojazdów z ubezpieczeniem OC, o 4 procent więcej niż rok wcześniej.

Biuletyn informacyjny Ośrodka Informacji UFG publikowany jest na www.ufg.pl w zakładce ‘O UFG’. Zawarte w nim zestawienia przygotowane zostały według stanu bazy na dzień 21 lutego 2018 roku.

Źródło: OI UFG

______________

* dane przesyłane do bazy OI UFG nie uwzględniają, znaczących kwot nierozerwalnie związanych z wypłatą odszkodowań, tj. kosztów likwidacji szkód oraz rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia;