Jesteś tutaj

szkoda w mieniu


uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia objętego umową ubezpieczenia.