Jesteś tutaj

Tauron w TUW PZUW

16 września Grupa Kapitałowa Tauron poinformowała, że na mocy decyzji podjętej 13 września przez jej zarząd spółki koncernu przystąpiły do TUW PZUW. Tauron oczekuje, że jego akces do towarzystwa pozwoli mu na redukcję wydatków, dzięki m.in. kontroli kosztów ubezpieczeń. To zaś zapewni grupie wielomilionowe oszczędności.

- Poprzez przystąpienie do TUW PZUW i utworzenie w nim dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej „Tauron”, spółki z grupy mają możliwość realizowania wspólnej polityki ubezpieczeniowej, a dzięki uczestnictwu w towarzystwie pozostałych grup energetycznych – kreowania spójnej  polityki ubezpieczeniowej całej branży energetycznej w Polsce – podkreślił Remigiusz Nowakowski, prezes Tauron Polska Energia.


Lepsza kontrola kosztów

Dzięki członkostwu w TUW PZUW oraz wynegocjowaniu i zatwierdzeniu regulaminu Związku Wzajemności Członkowskiej, spółki z Grupy Tauron mogą w sposób w pełni transparentny kontrolować koszty ubezpieczenia i elastycznie dostosowywać do własnych potrzeb zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu znacznie skróci się czas negocjacji i zawierania umów ubezpieczeniowych. Koncern od 2011 roku realizuje przyjętą politykę ubezpieczeniową, której głównym celem jest optymalizacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej i kosztów transferu ryzyka poprzez świadome zarządzanie ryzykiem majątkowym grupy.

- Przystąpienie spółek Grupy Tauron do TUW PZUW jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji i racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej – wyjaśnił Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TPE ds. finansów.


Oszczędności na ubezpieczeniach

Dzięki działaniom podjętym w ramach wspomnianej powyżej polityki Tauron znacząco zredukował koszty ubezpieczeń i od 2011 r. obniżył łączną składkę ubezpieczeniową o ponad 50%. Skumulowane oszczędności w skali grupy z tytułu optymalizacji ubezpieczeń wyniosły ponad 80 mln zł.


Inne podmioty czekają w kolejce

Przystępując do TUW PZUW, Tauron dołączył do grona innych polskich grup energetycznych będących już członkami towarzystwa, realizując tym samym politykę właścicielską w zakresie współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej do TUW przystąpiły bowiem Enea i PGE Polska Grupa Energetyczna. Członkami PZUW są też m.in. Polska Grupa Górnicza (dawna Kompania Węglowa) i kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka. Wkrótce szeregi towarzystwa mają zasilić kolejne podmioty. Podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Krynicy Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, przyznał, że trwają rozmowy na temat przystąpienia BGK do PZUW.

źródło: gu.com.pl