Jesteś tutaj

ubezpieczający


osoba fizyczna lub podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, w imieniu własnym lub na cudzy rachunek i obowiązany do zapłacenia składki