Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów


OC adwokatów

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów dotyczy wykonujących zawód adwokata na zasadach które określa ustawia z 26.05.1982 r. - "Prawo o adwokaturze". Według artykułu 8b ww. ustawy adwokaci są zobowiązani do ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności zawodowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów to:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o adwokaturze,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. Nr 3 z dnia 18 grudnia 2003 r.). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Wynosi ona równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

Wyliczenie składki OC adwokatów:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC adwokatów

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC adwokatów spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.