Jesteś tutaj

OC detektywa - OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa


OC detektywów

Ubezpieczenie przewidziane jest dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, którzy są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o usługach detektywistycznych i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2283). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania detektywa, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności detektywa. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określił w rozporządzeniu Minister Finansów i wynosi ona 15 000 euro na jedno zdarzenie.

Wyliczenie składki OC detektywów:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC detektywów

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC detektywów spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.