Jesteś tutaj

OC zawodowe lekarza - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium RP


OC zawodowe lekarzy

Ubezpieczenie kierowane jest do lekarzy  wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w:

 • zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w ramach:
 • indywidualnej praktyki lekarskiej,
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 • grupowej praktyki lekarskiej.

Korzyści:

 • Spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodach lekarza,
 • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla pacjentów,
 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu lekarza,
 • Obniżka składki za tytuł specjalisty, tytuł naukowy, bezszkodową kontynuacje ubezpieczenia,
 • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 78 poz.515).
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowe przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia jest ustalona w zależności od specjalizacji w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy i wynosi:

100.000 euro dla lekarza o specjalizacjach:

 • a) anestezjologia i intensywna terapia,
 • b) położnictwo i ginekologia,
 • c) wszystkie chirurgie,
 • d) neonatologie,
 • e) onkologia kliniczna,
 • f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • g) urologia,
 • h) otorynolaryngologia,
 • i) okulistyka,
 • j) medycyna ratunkowa;

50.000 euro dla lekarza dentysty z wyłączeniem specjalizacji chirurgia stomatologiczna i chirurgia szczękowo-twarzowa;

25.000 euro dla lekarza o specjalizacji innej niż wymieniona w pkt 1).

Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna.

Wyliczenie składki OC lekarzy:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC lekarzy

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC lekarzy spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.