Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych


OC organizatorów imprez masowych

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla organizatorów masowych imprez sportowych, artystycznych albo rozrywkowych, na które wstęp jest odpłatny.
Organizatorzy takich imprez, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych to:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością; większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towazrystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
  • sprawna i rzetelna obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54 z dnia 06.04.2010 r.) Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, na jaką zawiera się umowę ubezpieczenia, zależy od rodzaju imprezy, miejsca jej przeprowadzania, liczby uczestników. Minimalne sumy gwarancyjne  ustalone zostały w § 5 Rozporządzenia.

Wyliczenie składki OC organizatorów imprez masowych:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.