Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych


OC radców prawnych

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych gwarantuje:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o radcach prawnych,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 03 z 18 grudnia 2003 r.). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego. Minimalna suma gwarancyjna, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

Wyliczenie składki OC radców prawnych:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC radców prawnych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC radców prawnych spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.