Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników


Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).

Polisa OC zapewnia rolnikom:

  • szeroką ochronę ubezpieczeniową za stosunkowo niską cenę,
  • uproszczony sposób zawierania nowych ubezpieczeń,
  • automatyczne, „blankietowe” wznowienie ochrony ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:
w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

KONTAKT - kalkulator składki ubezpieczenia OC rolników

 

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC rolników spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.