Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą


OC użytkowników samolotów, przewoźników i prowadzących działalność lotniczą

Ubezpieczenie przeznaczone dla użytkowników, przewoźników i przedsiębiorców lotniczych – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na przewoźnika przez Ustawę i daje gwarancję bezpiecznego eksploatowania statków powietrznych i prowadzenia działalności lotniczej.

Zakres ubezpieczenia regulują przepisy lotnicze, w tym głównie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. z 2004 r. Nr 110 poz. 1168) z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Wyliczenie składki OC użytkowników samolotów, przewoźników i prowadzących działalność lotniczą:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC użytkowników samolotów, przewoźników

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC użytkowników samolotów, przewoźników i prowadzących działalność lotniczą - spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.