Jesteś tutaj

OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa


OC wykonujących działalność łowiecką

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo łowieckie i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. Nr 32, poz. 283).

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art.17 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

  • 20 000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą;
  • 15 000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania za granicą;
  • 10 000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyliczenie składki OC wykonujących działalność łowiecką:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC wykonujących działalność łowiecką

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC wykonujących działalność łowiecką spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.