Jesteś tutaj

Ubezpieczenia rolnicze - obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego


Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach. Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku. Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy. Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego

Wyliczenie składki obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego od ognia i innych zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia mienia rolnego spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.