Jesteś tutaj

Ubezpieczenie turystyczne

Wybierz najlepsze ubezpieczenie w podróży - zapraszamy do jednego z naszych biur.

 

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

Dlaczego warto?

W Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

·         organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,

·         organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,

·         wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,

·         podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. transport ubezpieczonego, doraźną pomoc medyczną  poszukiwanie i ratownictwo ,pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

·         wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie sportów , oraz specjalny pakiet SKI PLUS,

·         wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi Assistance Super, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka) 

·         wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

 

 

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych. Gwarantuje to, np. brak problemów z pokryciem kosztów transportu z zagranicy, w razie wypadku czy poważnej choroby lub zapewnienia opieki nad dziećmi w przypadku hospitalizacji opiekuna przez niezbędny okres.

Dla kogo?

Dla każdego, kogo nie stać na pokrycie niespodziewanie wysokich kosztów pomocy w razie kłopotów ze zdrowiem czy wypadku. To szczególnie ważne w przypadku wyjazdów rodzinnych, bo gwarantuje dzieciom pełną opiekę w razie problemów ze zdrowiem rodzica.

Dlaczego warto?

Transport medyczny to wydatek rzędu kilku czy nawet kilkunastu tysięcy euro. Inne usługi assistance (np. powrót osób bliskich, opieka nad dziećmi czy kontynuacja podróży) to też nie małe koszty. Dlatego dobrze, jeśli tego typu usługi nie pomniejszają np. limitu na koszty leczenia, tylko są realizowane do wysokości rzeczywistych kosztów – tak, jak jest w Warta Travel plus. Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus, nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych pomocy. To rzadkość na rynku.

 

Ubezpieczenie nawet na wypadek braku śniegu

Jeśli trasy zjazdowe będą zamknięte z powodu złej pogody wypłacamy 40 zł dziennie rekompensaty za brak możliwości jazdy na nartach. Dodatkowo zwracamy 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej, jeśli nie możesz zjeżdżać ze względu na wypadek czy chorobę objętą ochroną ubezpieczeniową.

Dla kogo?

Dla każdego, kto nie chce ponosić z własnej kieszeni wydatków, które są zbędne w przypadku np. braku śniegu, choroby czy wypadku.

Dlaczego warto?

Gdy po przybyciu na miejsce wypoczynku okazuje się, że wszystkie trasy zjazdowe w okolicy są zamknięte z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, tracisz nie tylko dobry humor, ale i pieniądze.

Możemy Ci go nieco poprawić wypłacając 40 zł rekompensaty za każdy dzień zamknięcia tras zjazdowych w okolicy. Co najważniejsze, rekompensata obejmuje nie tylko przypadki, w których nie możesz zjeżdżać ze względu na brak śniegu, ale też gęstą mgłę, zagrożenie lawinowe czy zadymkę śnieżną.

Dodatkowo, jeśli nie możesz zjeżdżać z powodu choroby czy wypadku, zwrócimy Ci 80 proc. kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej.

 

Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

Z nami wyjazd na narty jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu w ramach ubezpieczenia bagażu wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli wybierzesz dodatkowo pakiet SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!!
 
Dla kogo taka opcja jest korzystna?
 
Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia nart czy deski snowboardowej.
 
Dlaczego taka opcja jest korzystna?
 
Chronimy w pełni Twój sprzęt narciarski od utraty czy uszkodzenia na skutek:

·         udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. z pokoju hotelowego lub zamykanego bagażnika samochodu zostawionego na terenie strzeżonym),

·         zaginięcia w trakcie przewozu (przez zawodowego przewoźnika),

·         wypadku na stoku,

·         wypadku środka komunikacji (samochód, pociąg, samolot),

·         innych zdarzeń losowych (np. pożaru w hotelu, powodzi, lawiny itp).

 
Co ważne jako sprzęt narciarski rozumiemy, nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek, czyli, np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. To wszystko możesz ubezpieczyć do kwoty 10 tys. zł.
 
Pamiętaj! Jeśli wykupisz opcję SKI Plus, pokryjemy koszty wypożyczenia nowego sprzętu do kwoty 40 zł dziennie, przez maksymalnie 7 dni.

 

Ochrona dla osób przewlekle chorych

Osobom, które leczą się na choroby przewlekłe, sugerujemy zakup polisy gwarantującej  pokrycie kosztów leczenia za granicą będących następstwem takiej choroby. Jeśli będzie taka potrzeba - sprowadzimy taką osobę do Polski transportem medycznym. 

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

Dla wszystkich osób, które leczą się na określone schorzenie od dłuższego czasu i mogą obawiać się pogorszenia się swojego stanu zdrowia.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Brak rozszerzenia o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, może skutkować koniecznością wydania z własnej kieszeni nawet kilku czy kilkunatu tysięcy tysięcy euro. Z takimi wydatkami trzeba się liczyć, jeśli trzeba będzie zapłacić za leczenie i transport do Polski chorej osoby.

Standardem jest, że w podstawowych wariantach ubezpieczeń turystycznych, tego typu koszty w przypadku nagłego nasilenia objawów choroby przewlekłej, nie są pokrywane z polisy.

Trzeba jednak pamiętać, że wykupienie tej opcji nie oznacza, że można wyjeżdżać za granicę nie bacząc na swój stan zdrowia. Nie odpowiadamy bowiem za koszty powstałe w przypadku:

·         istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,

·         gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.

Pozostałe wszelkie zdarzenia nagłe i przypadkowe oczywiście będą objęte ochroną.

 

Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

Jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy – w ramach opcji dodatkowej - wydatki związane kontynuacją leczenia Polsce, urazów powstałych w czasie wypoczynku za granicą.
 
Dla kogo?
 
Dla każdego, kto chce mieć gwarancję, że po nieszczęśliwym wypadku np. na stoku za granicą - nie będzie musiał z własnej kieszeni płacić za kontynuację leczenia w Polsce.
 
Dlaczego warto?
 
W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, pokrywamy wszystkie niezbędne wydatki na leczenie urazów powstałych w czasie wypadku. Czasem jednak jest ono długotrwałe i nie sposób go zakończyć za granicą. Wtedy pozostaje kontynuować leczenie w Polsce.
I tu przydaje się ta opcja, bo choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich, gdzie zwłoka w wykonaniu zabiegu może spowodować nawet nieodwracalne kalectwo.
 
Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku,  a w szczególności:

·         badań, zabiegów i operacji,

·         pobytu w szpitalu,

·         wizyty lekarskie

·         zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.

 
Zaletą tej opcji jest prosta procedura uzyskiwania refundacji kosztów. Wystarczy:

·         przedstawić dokumentację medyczną z przebiegu leczenia po wypadku tzw. historię choroby,

·         złożyć do WARTY rachunki za udzieloną pomoc lekarską, wykonane badania, zabiegi czy operacje w wraz z dowodami ich opłacenia,

·         złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody.
 

 

Specjalny pakiet dla windsurferów

Z nami wyjazd na deskę czy narty wodne jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoją deskę lub ulegnie ona uszkodzeniu, wypłacimy Ci odszkodowanie.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia deski windsurfingowej czy nart wodnych.

Dlaczego warto?

Chronimy w pełni Twój sprzęt od utraty czy uszkodzenia na skutek:

·         udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku (np. z pokoju hotelowego lub zamykanego bagażnika samochodu zostawionego na terenie strzeżonym),

·         zaginięcia w trakcie przewozu (przez zawodowego przewoźnika),

·         wypadku na wodzie,

·         wypadku środka komunikacji (samochód, pociąg, samolot),

·         innych zdarzeń losowych (np. pożaru w hotelu, powodzi, lawiny itp).

Co ważne, jako sprzęt do windsurfingu rozumiemy nie tylko deskę, ale też cały osprzęt i ekwipunek, czyli, np. maszt, żagle czy piankę ochronną itp. Dlatego możesz ubezpieczyć ten sprzęt nawet na 10 tys. zł.

 

 

Bagaż dobrze ubezpieczony

Utrata bagażu może popsuć wakacje i skomplikować każdy wyjazd. Dlatego warto ubezpieczyć się od takiego przypadku. Gwarantujemy zwrot wydatków poniesionych na zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku tj. odzież czy przybory toaletowe oraz rekompensatę za utracone przedmioty codziennego użytku z walizkami i torbami włącznie. 

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

Dla każdego, kto zabiera ze sobą w podróż drogi sprzęt elektroniczny czy sportowy i  chce dobrze zabezpieczyć się na wypadek jego utraty.

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

Ubezpieczenie bagażu w pakiecie Warta Travel Plus obejmuje nie tylko przedmioty codziennego użytku z walizkami i torbami włącznie, ale też:

·         przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów

·          pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku

·         wózek dziecięcy, wózek inwalidzki,

·         sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, czyli narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa, deska windsurfingowa, deska surfingowa, rower, kijki trekingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do gry w tenisa ziemnego, sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej

Zaletą tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki zakres ochrony, obejmujący utratę lub zniszczenie baga

żu w przypadku:

·         udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku,

·         zaginięcia w czasie znajdowania się pod opieką zawodowego przewoźnika

·         zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku, którego ubezpieczony nie mógł dopilnować i zabezpieczyć bagażu i sprzętu sportowego przed kradzieżą

·         zdarzenia losowego

·         wypadku lub katastrofy środka komunikacji

W przypadku opóźnienia bagażu podróżnego przez zawodowego przewoźnika gwarantujemy zwrot wydatków poniesionych na zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku tj. odzież czy przybory toaletowe

 

Zapraszamy