Jesteś tutaj

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów.

Dla kogo ubezpieczenie NNW?

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawarli ubezpieczenie OC i/lub AC.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

Co i w jakim zakresie ubezpieczamy NNW?

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę­śliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Dodatkowe informacje

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia:

  • z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczyciel zwraca:

  • koszty pogrzebu,
  • koszty nabycia protez oraz wyrobów medycznych,
  • koszty zawodowego przeszkolenia inwalidów.

Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich.


Zapraszamy