Jesteś tutaj

Ubezpieczenie AC - autocasco

Ubezpieczenie autocasco - AC - to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela.

Przedmiot ubezpieczenia AC

Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy. 

Ubezpieczenie AC - zakres

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Przykałdowo ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na:

1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • działania osób trzecich,

2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

  • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
  • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
  • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w  celu krótkotrwałego użycia.

Zadzowń do nas, porówny ceny ubezpieczenia AC wielu firm i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Ciebie >>> 226382000

 

Zapraszamy