Jesteś tutaj

Ubezpieczenie OC - odpowiedzialności cywilnej


Ubezpieczenie OC - odpowiedzialności cywilnej - posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni mienie oraz osoby przez nich poszkodowane.

 

Zadzowń do nas, porówny ceny ubezpieczenia OC wielu firm i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Ciebie  >>> 226382000

 

Ubezpieczenie OC - zakres i przedmiot 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.
 

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.


Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej:

Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski
oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

 

W ofercie mamy również m.in. najtańsze w Polsce: ubezpieczenie OC przyczepy, OC naczepy, ubezpieczenie OC przyczepki małej i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do jednego z naszych oddziałów w Warszawie. Sprawdź adres najbliższego punktu w zakładce "kontakt".