Jesteś tutaj

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej

  • koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
  • wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,
  • koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,
  • świadczenie na kaucję w razie aresztowania.

Cena ubezpieczenia ochrony prawnej

Składka za roczne ubezpieczenie ochrony prawnej przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wynosi tylko 100 zł.

Zapraszamy