Jesteś tutaj

Ubezpieczenie samochodów specjalnych, ubezpieczenia służb mundurowych

Oprócz standardowych ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy również ubezpieczeia pojazdów mniej typowych, takich jak:

autobusy, ubezpieczenia dla policji, straży, pogotowia, wojska oraz służb państwowych. Ubezpieczamy także wszelkie pojazdy posiadające dowód rejestracyjny, w tym pojazdy specjalne np. dźwigi, pojazdy budowlane, rolnicze, cysterny, samochody nietypowe (auta zabytkowe, pojazdy do specjalnego przewozu np. koni, pojazdy będące eksponatami wystawowymi, etc)

Naszym klientom pomagamy również nie tylko w samym znalezieniu, ale w znalezieniu dobrego cenowo i jakościowo ubezpieczenia dla każdego typu pojazdu: począwszy od roweru, quad-a, samochodu, ciągnika siodłowego, walca drogowego, karetki pogotowia, pojazdu do przewozu gotówki, skończywszy na jednostce wodnej (skutery wodne, jachty, barki, statki), lub latającej (samoloty, helikoptery).

Skorzystanie z naszych usług jest bezpłatne i zawsze oszczędza czas i pieniądze naszych klientów. Zapraszamy.
 


Ubezpieczenia służb mundurowych

Posiadamy w ofercie specjalny program ubezpieczeniowy dla żołnierzy oraz wybranych przedstawicieli służb mundurowych. Klientom upoważnionym do korzystania z pakietu przysługują dodatkowe 10 - 20 % zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez zakład ubezpieczeń.

Program ubezpieczeniowy dla służb mundurowych RP skierowany jest do czynnych zawodowo żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych niżej wymienionych służb mundurowych RP:

 • Wojska Polskiego
 • Straży Graniczne
 • Służby Więziennej
 • Służby Celna
 • Biura Ochrony Rządu
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Straży Marszałkowskiej
 • Zawodowej Straży Pożarnej
 • Inspekcji Transportu Drogowego

oraz byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy przed odejściem na emeryturę (rentę) byli zatrudnieni w ww. strukturach organizacyjnych.

Program ubezpieczeniowy dla służb mundurowych RP jest specjalnie przygotowaną ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, która obejmuje: pakiet „MORO" oraz zniżki w innych ubezpieczeniach. W pakiecie „MORO" ubezpieczenia zawierane są w postaci nierozłącznego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych wraz z wybranymi ubezpieczeniami majątkowymi lub osobowymi. Podstawowa część pakietu obejmuje: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, Ubezpieczenie AUTOCASCO, Ubezpieczenie Assistance, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obligatoryjna część pakietu posiada do wyboru jedną z poniższych pozycji:

 • Ubezpieczenie budynku mieszkalnego lub mieszkania. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o usługi w zakresie pomocy prawnej i assistance;
 • Ubezpieczenie stałych elementów budynku mieszkalnego lub mieszkania, ruchomości domowych oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia za granicą oraz wypłatę zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy lub pobytu w szpitalu spowodowanymi nieszczęśliwym wypadkiem;
 • Ubezpieczenie assistance świadczone wyłącznie na terytorium Polski w zakresie pomocy informacyjnej , pomocy technicznej i pomocy w podróży oraz, które może zostać rozszerzone o ubezpieczenie szyb w pojeździe i ubezpieczenie Assistance Pojazd Zastępczy obejmujące 7 dni wynajmu pojazdu w przypadku zaistnienia wypadku lub kradzieży pojazdu;
 • Ubezpieczenie assistance świadczone na terytorium Polski oraz całej Europy w zakresie pomocy informacyjnej, pomocy technicznej, pomocy w podróży, pomocy finansowej i prawnej oraz pomocy medycznej.

Program oferuje również dodatkowe specjalne zniżki, które ustalone zostały do standardowej oferty taryfowej (taryfa + pakiety regionalne) w następujących produktach ubezpieczeniowych:

 • 10% zniżkę w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC lub OC i AC oraz w pakietach dealerskich);
 • 20% zniżkę w ubezpieczeniach majątkowych (dom jednorodzinny lub mieszkanie, budynki i sprzęt gospodarstwa rolnego, jachty śródlądowe, bagaż podróżny oraz sprzęt sportowy, itp.);
 • 20% zniżkę w ubezpieczeniach osobowych i zdrowotnych (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pokrycie kosztów leczenia za granicą RP oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy (nauki) lub pobytu w szpitalu, ubezpieczenie NNW członków jachtów śródlądowych, itp.), oraz
 • ubezpieczenie NNW grupowe i indywidualne - w wielu wariantach - adresowane do konkretnych grup społeczno-zawodowych w instytucjachi jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, gwarantujące wysokie świadczenia w poszczególnych grupach ryzyka (każdorazowo negocjowane z kierownikiem jednostki organizacyjnej).

Program dla służb mundurowych posiada charakter kompleksowy. Stworzony został z myślą o dotarciu do szczególnego klienta - wykonującego tzw. zawody niebezpieczne.

Zapraszamy