Jesteś tutaj

TUW TUZ - ubezpieczenie OC AC - kalkulator ubezpieczenia


TUW TUZ - ubezpieczenie OC AC

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r. nr FI/1389/AU/BK/2001. TUW TUZ posiada wyłącznie polski kapitał oraz dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży na terenie całego kraju. Towarzystwo działa za pośrednictwem 13 oddziałów i przedstawicielstw, a blisko 1000 pośredników i osób wykonujących czynności agencyjne zawiera umowy ubezpieczenia na jego rzecz. Dzięki sprawnie działającemu systemowi likwidacji szkód, firma stara się zdobyć zaufanie Klientów, którzy przystępując do TUW „TUZ” stają się jednocześnie jego udziałowcami.

AB PORT - tel. 22 436 5001 - zapraszamy do kontaktu z nami, porównania składki ubezpieczenia oraz wybrania propozycji najbardziej atrakcyjnej pod względem ceny i jakości.


TUW TUZ - kalkulator ubezpieczenia OC AC (autocasco)

TUW TUZ - KALKULATOR SKŁADKI OC AC - PORÓWNANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIA