Jesteś tutaj

ubezpieczenie oc przewoźnika - kalkulator składki ocp


Firmom transportowym szukającym niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszy pod względem ceny i jakości produkt spośród ofert dostępnych na rynku.
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM - OC przewoźnika -OCP

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Ponadto ochroną mogą być objęte:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 

Kontakt - kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika - kalkulator składki ocp
 

Przepisy dotyczące usług świadczonych przez przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Ustawa jest stosowana dla usług świadczonych na terenie kraju (miejsce załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski).
Przewozy międzynarodowe regulowane są zapisami Konwencji CMR (umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów). Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego towarów, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej przewoźnika, pod warunkiem, że miejsce nadania przesyłki i miejsce dostawy, znajdują się w różnych krajach oraz przynajmniej jeden z nich jest krajem, który przystąpił do konwencji.
Powyższe obie regulacje prawne określają zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługę przewozową. Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zwanego w skrócie OCP, lub oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia zakresów swojej odpowiedzialności, określając jakiego rodzaju ryzyka wyłączone są z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw (np. byłe państwa WNP), kradzieży w wyniku rozboju i rabunku, przewozu towarów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, czy postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Towarzystwa ubezpieczeniowe często określają także udziały własne przewoźnika w szkodzie. Jest to bardzo istotne w przypadku zakupu OCP z wysoką sumą gwarancyjną. Przy udziale własnym w wysokości 10% przewoźnik musi się liczyć ze znacznymi wydatkami własnymi w przypadku ewentualnej szkody.
Jako AB PORT naszym klientom oferujemy przede wszystkim ubezpieczenia, w których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo polisy obejmują także większość podstawowych ryzyk - kradzież ładunku, jego utratę lub uszkodzenie. Jednak w przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka należy się liczyć z możliwością dopłaty dodatkowej składki. Dotyczy to na przykład ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego, gdzie dopłaty wymaga wjazd do niektórych krajów podwyższonego ryzyka (głównie państwa b. WNP, Jugosławii itp). W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego z reguły najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z dodatkową opłatą jest opcja przewozu pojazdów, towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt, czy leków.