Jesteś tutaj

ubezpieczony


osoba fizyczna lub podmiot na rzecz którego została zawarta umowa ubezpieczenia.