Jesteś tutaj

umowa generalna


1) w ubezpieczeniach finansowych - umowa zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych (generalna) zawierana pomiędzy ubezpieczycielem a zleceniodawcą na wniosek zleceniodawcy, określająca szczegółowe warunki udzielania wielu gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty limitu gwarancyjnego 2) w ubezpieczeniach mienia w transporcie - umowa obejmująca wszystkie transporty wykonywane przez ubezpieczającego gdzie składka jest liczona od ich łącznej wartości.