Jesteś tutaj

umowa ubezpieczenia


stosunek cywilnoprawny, na mocy którego jedna ze stron (ubezpieczający) zobowiązana jest do zapłaty oznaczonego co do wysokości świadczenia pieniężnego (składki), a druga strona (ubezpieczyciel) do zapłaty umówionego świadczenia pieniężnego, w razie zajścia przewidzianego umowie wypadku ubezpieczeniowego .