Jesteś tutaj

umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek


ubezpieczenie zawarte przez ubezpieczającego na rzecz innej osoby (ubezpieczonego), wskazanej w umowie ubezpieczenia.