Jesteś tutaj

wartość odtworzeniowa


wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia (np. zakupu, odbudowy, naprawy) mienia dotkniętego szkodą.