Jesteś tutaj

wartość rynkowa


1) wartość, która odpowiada cenie zakupu mienia wg rzeczywistych cen transakcyjnych występujących na terenie, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, 2) w ubezpieczeniu autocasco wartość pojazdu ustalona na podstawie aktualnych notowań cen rynkowy pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, uwzględniająca jego cechy indywidualne.