Jesteś tutaj

wyczynowe uprawianie sportu


forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również profesjonalne uprawianie sportu - rodzaj sportu wyczynowego, który uprawiany jest w celach zarobkowych.