Jesteś tutaj

wypadek ubezpieczeniowy


zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, powodujące szkodę na osobie lub w mieniu, która wystąpiła w okresie ubezpieczenia.