Jesteś tutaj

zabezpieczenia


1) w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, uzgodnione ze zleceniodawcą formy zabezpieczeń ustanowione przez zleceniodawcę gwarancji na rzecz ubezpieczyciela, które mogą być wykorzystane wyłącznie w przypadku realizacji wypłaty z gwarancji 2) urządzenia służące do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed kradzieżą lub pożarem.