Jesteś tutaj

zasada proporcji


zasada mówiąca, iż jeśli w dniu szkody stwierdzono niedoubezpieczenie mienia objętego umową, to odszkodowanie ustala się w takiej proporcji , w jakiej przyjęta w umowie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą pozostaje do faktycznej jego wartości.